Zagađivači

New

NAMEDESCRIPTIONMAXIMUM WEEKLY INTAKEUNITOTHER FOODSDelete
Bisfenol ABPA kemijski je s...28µg/kgdelete
GalaksolidHHCB najveći je ...3500µg/kgdelete
TonalidAHTN drugi je naj...350µg/kgdelete
MetilparabenMetilparaben meti...17500µg/kgdelete
TriklosanTriklosan se veom...329000µg/kgdelete
Metil-živaMetil-živa organ...1.3µg/kgMeso i mesni proi...delete
PAH4Policiklički aro...2380µg/kgMeso i mesni proi...delete
Perfluorononanska kiselina (PFNA)Dugolančane perf...1330µg/kgdelete
Perifluorooktanska kiselina (PFOA)PFOA sintetička ...0.006µg/kgdelete
Perfluorooktan-sulfonat (PFOS)Perfluorirane kem...0.013µg/kgMliječni proizvo...delete
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA)PFUnA is one of t...7µg/kgdelete
Heksabromociklododekan (HBCD) (HBCD)HBCD bromirani je...5530µg/kgdelete
Tetrabromodifenil-eter (PBDE47)PBDE47 jedan je o...2163µg/kgdelete
Pentabromodifenil-eter (PBDE99)Komercijalni proi...84µg/kgdelete
Tetrabromobisfenol A (TBBPA)TBBPA bromirani j...112000µg/kgdelete
4-metilbenziliden-kamfor4-MBC organski je...1750µg/kgdelete
Benzofenon 1 (BP1)BP1 organski je s...7000µg/kgdelete
Benzofenon 3 (BP3)BP3 organski je s...14000µg/kgdelete
2-etilheksil-4-metoksicinamat (EHMC)EHMC organski je ...31500µg/kgdelete
2-etilheksil-salicilat (EHS)EHS organski je s...1750µg/kgdelete
Izoamil-4 metoksicinamat (IMC)IMC is a sunscree...31500µg/kgdelete
Anorganski arsenArsen je prirodni...2.1µg/kgŽitarice / mlije...delete
VenlafaksinVenlafaksin antid...37.8µg/kgdelete