Föroreningar

New

NAMEDESCRIPTIONMAXIMUM WEEKLY INTAKEUNITOTHER FOODSDelete
Bisfenol ABPA är en kemisk...28µg/kgdelete
GalaxolidHHCB är den stö...3500µg/kgdelete
TonalidAHTN är den näs...350µg/kgdelete
MetylparabenMetylparaben är ...17500µg/kgdelete
TriclosanTriclosan har på...329000µg/kgdelete
MetylkvicksilverMetylkvicksilver ...1.3µg/kgKött och köttpr...delete
PAH (Polycykliska aromatiska kolväten)Polycykliska arom...2380µg/kgKött och köttpr...delete
Perfluornonansyra (PFNA)Långkedjiga perf...1330µg/kgdelete
Perfluoroktansyra (PFOA)PFOA är en synte...0.006µg/kgdelete
Perfluoroktansulfonat (PFOS)Perfluorerade kem...0.013µg/kgMejeriprodukter /...delete
Perfluorundekansyra (PFUnA)PFUnA är en lä...7µg/kgdelete
Hexabromcyklododekan (HBCD)HBCD är ett brom...5530µg/kgdelete
Tetrabromdifenyleter (PBDE47)PBDE47 är en av ...2163µg/kgdelete
Pentabromdifenyleter (PBDE99)Pentabromdifenyle...84µg/kgdelete
Tetrabrombisfenol A (TBBPA)TBBPA är ett bro...112000µg/kgdelete
4-metylbensylidenkamfer4-MBC är ett org...1750µg/kgdelete
Bensofenon 1 (BP1)BP1 är ett organ...7000µg/kgdelete
Bensofenon 3 (BP3)BP3 är en organi...14000µg/kgdelete
2-etylhexyl-4-metoxicinnamat (EHMC)EHMC är en organ...31500µg/kgdelete
2-etylhexylsalicylat (EHS)EHS är en organi...1750µg/kgdelete
Isoamyl-4-metoxicinnamat (IMC)IMC är ett ett s...31500µg/kgdelete
Oorganisk arsenikArsenik är ett n...2.1µg/kgSpannmål / mejer...delete
VenlafaxinVenlafaxin är et...37.8µg/kgdelete