Kirleticiler

New

NAMEDESCRIPTIONMAXIMUM WEEKLY INTAKEUNITOTHER FOODSDelete
Bisfenol ABPA, yeniden kull...28µg/kgdelete
GalaksolidHHCB, toplu olara...3500µg/kgdelete
TonalidAHTN, toplu olara...350µg/kgdelete
MetilparabenMetilparaben, p-h...17500µg/kgdelete
TriklosanTriklosan, çoğu...329000µg/kgdelete
MetilcivaMetilciva, civan...1.3µg/kgEt ve Et Ürünle...delete
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH4)Polisiklik aromat...2380µg/kgEt ve Et ürünle...delete
Perflorononanoik asit (PFNA)Uzun zincirli per...1330µg/kgdelete
Perflorooktanoik asit (PFOA)PFOA sentetik bir...0.006µg/kgdelete
Perflorooktan sülfonat (PFOS)Perflorlu kimyasa...0.013µg/kgSüt Ürünleri /...delete
Perfluoroundekanoik asit (PFUnA)PFUnA, Perflorook...7µg/kgdelete
Heksabromosiklododekan (HBCD)HBCD bromlu alev ...5530µg/kgdelete
Tetra-bromodifenil eter (PBDE47)PBDE47, polibroml...2163µg/kgdelete
Penta-bromodifenil eter (PBDE99)Ticari pentaBDE ...84µg/kgdelete
Tetrabromobisfenol A (TBBPA)TBBPA, bromlu ale...112000µg/kgdelete
Enzacamene (4-metilbenziliden kafur)4-MBC, kozmetik e...1750µg/kgdelete
Benzofenon 1 (BP1)BP1, 2-hidroksibe...7000µg/kgdelete
Benzofenon 3 (BP3)BP3 organik bir b...14000µg/kgdelete
2-Etilheksil-4-metoksisinamat (EHMC)EHMC, bazı güne...31500µg/kgdelete
2-Etilheksil salisilat (EHS)EHS, güneşten g...1750µg/kgdelete
?zoamil-4 metoksisinamat (IMC)IMC bir güneş k...31500µg/kgdelete
?norganik ArsenikArsenik, yer kabu...2.1µg/kgHububat / Süt Ü...delete
VenlafaksinVenlafaksin, sero...37.8µg/kgdelete