Onesnaževala

New

NAMEDESCRIPTIONMAXIMUM WEEKLY INTAKEUNITOTHER FOODSDelete
Bisfenol ABPA je kemična s...28µg/kgdelete
GalaksolidHHCB je volumensk...3500µg/kgdelete
TonalidAHTN je po volumn...350µg/kgdelete
MetilparabenMetilparaben je m...17500µg/kgdelete
TriklosanTriklosan se je ...329000µg/kgdelete
Metilno živo srebroMetilno živo sre...1.3µg/kgMeso in mesni izd...delete
PAH 4Policiklični aro...2380µg/kgMeso in mesni izd...delete
Perfluorononanojska kislina (PFNA)Dolgoverižne per...1330µg/kgdelete
Perfloroktanojska kislina (PFOA)PFOA je sinteti?n...0.006µg/kgdelete
Perflorooktan sulfonat (PFOS)Perflorirane kemi...0.013µg/kgMlečni izdelki /...delete
Perfloroundekanojska kislina (PFUnA)PFUnA je ena najv...7µg/kgdelete
Heksabromociklodekan (HBCD)HBCD je brominira...5530µg/kgdelete
Tetra-bromodifenil eter (PBDE47)PBDE47 je eden od...2163µg/kgdelete
Penta-bromodifenil eter (PBDE99)Komercialna oblik...84µg/kgdelete
Tetrabromobisfenol A (TBBPA)TBBPA je brominir...112000µg/kgdelete
4-Metilbenziliden kamfor4-MBC je organski...1750µg/kgdelete
Benzofenon 1 (BP1)BP1 je organska s...7000µg/kgdelete
Benzofenon 3 (BP3)BP3 je organska s...14000µg/kgdelete
2-etilheksil-4-metoksicinamat (EHMC)EHMC je organska ...31500µg/kgdelete
2-etilheksil salicilat (EHS)EHS je organska s...1750µg/kgdelete
Izoamil-4-metoksicinamat (IMC)IMC je snov, ki s...31500µg/kgdelete
Anorganski ArzenArzen je naravno ...2.1µg/kgŽita / mlečni i...delete
VenlafaksinVenlafaksin je an...37.8µg/kgdelete