Piesārņotāji

New

NAMEDESCRIPTIONMAXIMUM WEEKLY INTAKEUNITOTHER FOODSDelete
Bisfenols ABPA ir ķīmiskā...28µg/kgdelete
GalaksolīdsHHCB pēc apjoma ...3500µg/kgdelete
TonalīdsAHTN pēc apjoma ...350µg/kgdelete
MetilparabēnsMetilparabēns ir...17500µg/kgdelete
TriklozānsTriklozāns tiek ...329000µg/kgdelete
MetildzīvsudrabsMetildzīvsudrabs...1.3µg/kgGaļa un gaļas p...delete
PAH4Policikliskie aro...2380µg/kgGaļa un gaļas p...delete
Perfluornonānskābe (PFNA)Garās ķēdes pe...1330µg/kgdelete
Perfluoroktānskābe (PFOA)PFOA ir sintētis...0.006µg/kgdelete
Perfluoroktāna sulfonāts (PFOS)Perfluorētās ķ...0.013µg/kgPiena produkti / ...delete
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA)PFUnA is one of t...7µg/kgdelete
Heksabromciklododekāns (HBCD)HBCD ir bromēts ...5530µg/kgdelete
Tetra-bromdifenilēteris (PBDE47)PBDE47 ir viens n...2163µg/kgdelete
Penta-bromdifenilēteris (PBDE99)Komerciālo penta...84µg/kgdelete
Tetrabromobisfenols A (TBBPA)TBBPA ir bromēts...112000µg/kgdelete
4-metilbenzilidēna kampars4-MBC ir organisk...1750µg/kgdelete
Benzofenons 1 (BP1) BP1 ir organisks ...7000µg/kgdelete
Benzofenons 3 (BP3)BP3 ir organisks ...14000µg/kgdelete
2-etilheksil-4-metoksicinamāts (EHMC)EHMC ir organisks...31500µg/kgdelete
2-etilheksilsalicilāts (EHS)EHS ir organisks ...1750µg/kgdelete
Izoamil-4-metoksicinamāts (IMC)IMC ir sauļošan...31500µg/kgdelete
Neorganiskais arsēnsArsēns ir elemen...2.1µg/kgLabība / Piena p...delete
VenlafaksīnsVenlafaksīns ir ...37.8µg/kgdelete