Ympäristömyrkyt

New

NAMEDESCRIPTIONMAXIMUM WEEKLY INTAKEUNITOTHER FOODSDelete
Bisfenoli ABisfenoli A (BPA)...28µg/kgdelete
GalaksolidiPolysyklisiin mys...3500µg/kgdelete
TonalidiPolysyklisiin mys...350µg/kgdelete
MetyyliparabeeniMetyyliparabeeni ...17500µg/kgdelete
TriklosaaniTriklosaania käy...329000µg/kgdelete
MetyylielohopeaMetyylielohopea o...1.3µg/kgLiha ja lihatuott...delete
PAH4-yhdisteetPolysykliset arom...2380µg/kgLiha ja lihatuott...delete
Perfluorononaanihappo (PFNA)Pitkäketjuiset p...1330µg/kgdelete
Perfluorooctanoic acid (PFOA)PFOA is a synthet...0.006µg/kgdelete
Perfluorioktaanisulfonaatti (PFOS)Perflouratut kemi...0.013µg/kgMaitotuotteet / V...delete
Perfluoroundekaanihappo (PFUnA)PFUnA on samanka...7µg/kgdelete
Heksabromisyklododekaani (HBCD) HBCD on brominoit...5530µg/kgdelete
Tetrabromidifenyylieetteri (PBDE47)PBDE47 on yksi ky...2163µg/kgdelete
Pentabromidifenyylieetteri (PBDE99)Pentabromidifenyy...84µg/kgdelete
Tetra-bromibisfenoli A (TBBPA)Tetra-bromibisfen...112000µg/kgdelete
4-Metyylibentsylideenikamferi4-MBC on orgaanin...1750µg/kgdelete
Bentsofenoni 1 (BP1)BP1 on orgaaninen...7000µg/kgdelete
Bentsofenoni 3 (BO3)BP3 on orgaaninen...14000µg/kgdelete
2-Etyyliheksyyli-4-metoksisinnamaatti (EHMC)EHMC on orgaanine...31500µg/kgdelete
2-Etyyliheksyylisalisylaatti (EHS)EHS on orgaaninen...1750µg/kgdelete
Isoamyyli-4-metoksisinnamaatti (ICM)ICM on auringonsu...31500µg/kgdelete
Epäorgaaninen arseeniArseenia esiintyy...2.1µg/kgVilja / Maitotuot...delete
VenlaflaksiiniVenlaflaksiini on...37.8µg/kgdelete