Zanieczyszczenia

New

NAMEDESCRIPTIONMAXIMUM WEEKLY INTAKEUNITOTHER FOODSDelete
Bisfenol ABPA jest związki...28µg/kgdelete
GalaksolidHHCB jest najwię...3500µg/kgdelete
TonalidAHTN jest drugi c...350µg/kgdelete
MetyloparabenMetyloparaben jes...17500µg/kgdelete
TriclosanTriclosan jest sz...329000µg/kgdelete
MetylortęćMetylortęć jest...1.3µg/kgMięso i Produkty...delete
PAH4Wielopierścienio...2380µg/kgMięso i produkty...delete
Kwas perfluorononanowy (PFNA)Długołańcuchow...1330µg/kgdelete
Kwas perfluorooktanowy (PFOA)PFOA jest syntety...0.006µg/kgdelete
Sulfonian perfluorooktanu (PFOS)Perfluorowane che...0.013µg/kgProdukty mleczne ...delete
Kwas perfluoroundekanowy (PFUnA)PFUnA jest jednym...7µg/kgdelete
Heksabromocyklododekan (HBCD)HBCD jest bromowa...5530µg/kgdelete
Eter tetra-bromodifenylowy (PBDE47)PBDE47 jest jedny...2163µg/kgdelete
Eter penta-bromodifenylu (PBDE99)Komercyjny produk...84µg/kgdelete
Tetrabromobisfenol A (TBBPA)TBBPA jest bromow...112000µg/kgdelete
Kamfora 4-metylobenzylidenowa4-MBC jest organi...1750µg/kgdelete
Benzofenon 1 (BP1)BP1 to związek o...7000µg/kgdelete
Benzofenon 3 (BP3)BP3 jest związki...14000µg/kgdelete
2-etyloheksylo-4-metoksycynamonian (EHMC)EHMC to związek ...31500µg/kgdelete
Salicylan 2-etyloheksylu (EHS)EHS jest związki...1750µg/kgdelete
Izoamyl-4 metoksycynamonian (IMC)IMC jest środkie...31500µg/kgdelete
Arsen nieorganicznyArsen jest natura...2.1µg/kgZboża / Nabiał ...delete
WenlafaksynaWenlafaksyna jest...37.8µg/kgdelete