Znečisťujúce látky

New

NAMEDESCRIPTIONMAXIMUM WEEKLY INTAKEUNITOTHER FOODSDelete
Bisfenol ABPA je chemická ...28µg/kgdelete
GalaxolidHHCB je najväč...3500µg/kgdelete
TonalidAHTN je druhý na...350µg/kgdelete
MetylparabénMetylparabén je ...17500µg/kgdelete
TriklosanTriklosan sa vo v...329000µg/kgdelete
MetylortuťMetylortuť je or...1.3µg/kgMäso a mäsové ...delete
PAH4Polycyklické aro...2380µg/kgMäso a mäsové ...delete
Kyselina perfluóronánová (PFNA)Perfluóralkánka...1330µg/kgdelete
Kyselina perfluóroktánová (PFOA)PFOA je syntetick...0.006µg/kgdelete
Perfluóroktánsulfonát (PFOS)Perfluórované c...0.013µg/kgMliečne výrobky...delete
Kyselina perfluoroundekánová (PFUnA)PFUnA je jednou z...7µg/kgdelete
Hexabrómcyklododekán (HBCD)HBCD je brómovan...5530µg/kgdelete
TTetrabrómdifenyléter (PBDE47)PBDE47 je jedným...2163µg/kgdelete
Penta-brómdifenyléter (PBDE99)Komerčný produk...84µg/kgdelete
Tetrabrómbisfenol A (TBBPA)TBBPA je brómova...112000µg/kgdelete
4-metylbenzylidénový gáfor4-MBC je organick...1750µg/kgdelete
Benzofenón 1 (BP1)BP1 je organická...7000µg/kgdelete
Benzofenón 3 (BP3)BP3 je organická...14000µg/kgdelete
2-Etylhexyl-4-metoxycinamát (EHMC)EHMC je organick...31500µg/kgdelete
2-etylhexylsalicylát (EHS)EHS je organická...1750µg/kgdelete
Izoamyl-4-metoxycinamát (IMC)IMC je prostriedo...31500µg/kgdelete
Anorganický arzénArzén je prirodz...2.1µg/kgObilniny / mlieč...delete
VenlafaxínVenlafaxín je an...37.8µg/kgdelete