CalculatorProfessional access requestLog In

CALCULATOR

SELECT THE AMOUNT AND SPECIES OF FISH AND SEAFOOD WEEKLY CONSUMED

PROFESSIONAL CALCULATOR

GET CREDENTIALS TO LOG IN TO PRO VERSION

LOG IN

PRÍSTUP K ROZŠÍRENÝM MOŽNOSTÍM

O nás

Ryby boli uznávané ako druh vysoko kvalitných, zdravých a bezpečných potravín a sú jednou z najkonzumovanejších potravín na svete. Ryby však, podobne ako iné druhy potravín, môžu byť tiež zdrojom znečisťujúcich látok v životnom prostredí s potenciálnym dopadom na ľudské zdravie.
FishChoice je súčasťou projektov:
FP7 ECsafeSEAFOOD, ktorého cieľom je posúdiť otázky bezpečnosti potravín týkajúce sa prioritných znečisťujúcich látok prítomných v rybách v dôsledku kontaminácie životného prostredia a posúdiť ich vplyv na verejné zdravie.
H2020 SEAFOODTOMORROW, ktorého cieľom je vyvinúť inovatívne udržateľné riešenia na zlepšenie bezpečnosti a stravovacej hodnoty rýb v Európe.