CalculatorProfessional access requestLog In

CALCULADORA

VÄLJ MÄNGD OCH ARTER FISK OCH SJÖMAT FÖRBRUKT VECKA

PROFESSIONELL BERÄKNARE

FÅ TILLBUD FÖR ATT LOGGA IN PÅ PRO-VERSION

LOGGA IN

TILLGÅNG TILL AVANCERADE ALTERNATIV

Om oss

Fisk har erkänts som en typ av högkvalitativ, hälsosam och säker mat och är en av de mest konsumerade livsmedlen i världen. Fisk, liksom andra typer av mat, kan dock också vara en källa till miljöföroreningar med potentiell inverkan på människors hälsa.
FishChoice är en del av projekten:
FP7 ECsafeSEAFOOD, vars mål är att bedöma livsmedelssäkerhetsfrågor relaterade till prioriterade föroreningar som finns i fisk till följd av miljöföroreningar och bedöma deras inverkan på folkhälsan.
H2020 SEAFOODTOMORROW, som syftar till att utveckla innovativa hållbara lösningar för att förbättra fiskens säkerhet och kostvärde i Europa.