CalculatorProfessional access requestLog In

CALCULATOR

SELECT THE AMOUNT AND SPECIES OF FISH AND SEAFOOD WEEKLY CONSUMED

PROFESSIONAL CALCULATOR

GET CREDENTIALS TO LOG IN TO PRO VERSION

LOG IN

TILLGÅNG TILL AVANCERADE ALTERNATIV

Om oss

Fisk har erkänts som en typ av högkvalitativ, hälsosam och säker mat och är en av de mest konsumerade livsmedlen i världen. Fisk, liksom andra typer av mat, kan dock också vara en källa till miljöföroreningar med potentiell inverkan på människors hälsa.
FishChoice är en del av projekten:
FP7 ECsafeSEAFOOD, vars mål är att bedöma livsmedelssäkerhetsfrågor relaterade till prioriterade föroreningar som finns i fisk till följd av miljöföroreningar och bedöma deras inverkan på folkhälsan.
H2020 SEAFOODTOMORROW, som syftar till att utveckla innovativa hållbara lösningar för att förbättra fiskens säkerhet och kostvärde i Europa.