CalculatorProfessional access requestLog In

CALCULATOR

SELECT THE AMOUNT AND SPECIES OF FISH AND SEAFOOD WEEKLY CONSUMED

PROFESSIONAL CALCULATOR

GET CREDENTIALS TO LOG IN TO PRO VERSION

LOG IN

GELİŞMİŞ SEÇENEKLERE ERİŞİM

Hakkımızda

Balık, kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir gıda türü olarak kabul edilmiş ve dünyada en çok tüketilen gıdalardan biridir. Bununla birlikte, balıklar, diğer gıda türleri gibi, insan sağlığı üzerinde potansiyel etkisi olan çevresel kirleticiler kaynağı olabilir.
FishChoice, projelerin bir parçasıdır:
FP7 ECsafeSEAFOOD, çevre kirliliğinin bir sonucu olarak balıklarda bulunan öncelikli kirleticilerle ilgili gıda güvenliği sorunlarını ve bunların halk sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek olan.
H2020 SEAFOODTOMORROW, Avrupa’da balıkların güvenliğini ve diyet değerini iyileştirmek için yenilikçi sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor.